Разом ми унікальні і щодня все більш!
Освіта без кордонів!

Екстернат. Дистанційне та онлайн навчання

Навчальний підхід

Індивідуальне навчання,
ігровий підхід

Інфраструктура

Комплекс розташовано у
санаторно-курортній зоні 

Харчування

Розроблено меню з
урахуванням вікових
особливостей

Безпека

У комплексі діє комплексна
система охорони

Повний освітній цикл: ясла – дитячий садок – школа. Між рівнями навчання існує логічний зв'язок і гнучкий перехід,

що дозволяє дітям продовжувати свій розвиток, спираючись на знання та навички, отримані на попередньому рівні.

Структура
Навчально-виховного комплексу
Дитячий садок

До дитячого садка приймаються діти віком від 2,5 до 7 років.

Ми вважаємо, що кожна дитина унікальна, має свої темпи та динаміку розвитку, потребує пошуку індивідуальної стратегії виховання особистості.

Наша комплексна програма поєднує сучасні українські, національні стандарти дошкільної освіти з кращими європейськими дошкільними програмами Фінляндії, Німеччини, Австрії, Великобританії, Норвегії, тощо; авторськими методиками. У роботі з дітками ми використовуємо наступні світові методики: вальдорфська педагогіка, педагогіка М. Монтесорі, Ф. Фребеля, Е. Реджіо, Сузукі та інші. Викладання англійської мови здійснюється відповідно до британської програми для дітей дошкільного віку British National Curriculum. Друга іноземна мова - німецька, вивчається з 5 років.

Кожну групу супроводжують 2 вихователі та 2 асистента.

У дитячому садку організовано 5 разове харчування. Меню максимально різноманітне, ідеально збалансоване для дитини дошкільного віку, що забезпечує всі необхідні поживні речовини, вітаміни, макро- та мікроелементи.

Початкова школа
(1-4 класи)

До початкової школи приймаються діти віком від 6 років.

Кількість учнів у класі – до 16 осіб. Клас супроводжують педагог та асистент. Класні кімнати початкової школи поділено на зони діяльності: навчальну, ігрову, пізнавальну, художньо-творчу та відпочинку.

Організація навчально-виховного процесу здійснюється за новою та розвантаженою навчальною програмою, яка відповідає віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку.

У школі реалізується модель поглибленого вивчення англійської мови. Основною формою навчання є урок. З метою підвищення якості знань школярів, їх успішності та пізнавальної діяльності у 2018-2019 навчальному році заплановано проведення інтегрованих уроків з основних предметів та англійської мови, наприклад: математика і англійська мова (mathematics), малювання і англійська мова (art) тощо.

З першого року навчання запроваджено вивчення другої іноземної мови – німецької.

Сучасна освіта має на меті озброїти дітей не лише потрібними знаннями, але достатнім рівнем життєвої компетентності та розкрити потенціал дитини. Інтегровані у навчальний план авторські програми «Основи підприємництва і бізнесу» та «Основи програмування» (викладається у необтяжливій ігровій формі з 1 класу).

Середня школа
(5-9 класи)

Сучасні освітні технології

Для підвищення якості освіти та ефективного використання навчального часу в середній школі, в навчально-виховний процес активно впроваджено сучасні освітні технології: ігрове навчання; інформаційно-комунікаційне навчання; інтерактивну освіту; навчання в співпраці; проблемне навчання; перевернуте навчання; проектне навчання; моделі групових творчих справ; модульно-блокове навчання; кейс-методи тощо. Учителеві в рамках такого навчання відведено роль розробника, координатора, експерта, консультанта.

Навчання учнів у 9 класі завершується державною підсумковою атестацією.

Старша школа
(10-12 класи)

Профільне навчання

Учні обирають профіль відповідно до інтересів, потреб та схильностей, розширюючи та поглиблюючи знання з обраних предметів. Це дозволяє формувати у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

Напрями профільного навчання:

1. Природничо-математичний напрям (профілі: фізико-математичний, математичний, фізичний, екологічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний, біолого-географічний, фізико-хімічний).

2. Суспільно-гуманітарний напрям (профілі: історичний, правовий, філософський, економічний).

3. Філологічний напрям (профілі: української філології, іноземної філології, історико-філологічний).

4. Технологічний напрям (профілі: технологічний, інформаційно-технологічний).

5. Художньо-естетичний напрям (профіль: художньо-естетичний).

ЗНО

Робота педагогічного колективу спрямована на повноцінну й ґрунтовну підготовку випускників, для отримання високих результатів.

Гуртки

Гурткова діяльність

У другій половині дня, після навчання, учні мають можливість відпочити та приєднатися до гуткової діяльності по напрямам:

- “Кіномайстерня”
- “Актор вже сьогодні”
- “Drama land” 
- “Креативна майстерня (інформатикa+програмування)”
- “Lego land”
- Ораторське мистецтво

ПРО НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
У ЦИФРАХ
260
Вихованців
>85
Співробітників
17
Років досвіду
Новини
школи «Михаїл»