Разом ми унікальні і щодня все більш!
Освіта без кордонів!

Екстернат. Дистанційне та онлайн навчання

Наші цінності
Навчальний підхід

Індивідуальне навчання,
ігровий підхід

Інфраструктура

Комплекс розташовано у
санаторно-курортній зоні 

Харчування

Розроблено меню з
урахуванням вікових
особливостей

Безпека

У комплексі діє комплексна
система охорони

Повний освітній цикл: дитячий садок – ліцей. Між рівнями навчання існує логічний зв'язок і гнучкий перехід,

що дозволяє дітям продовжувати свій розвиток, спираючись на знання та навички, отримані на попередньому рівні.

Структура
Дитячий садок

До дитячого садка приймаються діти віком від 3,5 до 7 років.
Ми вважаємо, що кожна дитина унікальна, має свої темпи та динаміку розвитку, потребує пошуку індивідуальної стратегії виховання особистості.
Наша комплексна програма поєднує сучасні українські, національні стандарти дошкільної освіти з кращими світовими дошкільними, авторськими програмами. 
Ядром білінгвальної програми  є:  альтернативна  програма для вальдорфських дитячих садків «Стежина» (затверджена та рекомендована Міністерством освіти і науки України , Наказ МОН України від 24.06.2014р.); англійська програма Сambridge English School for Kindergarten.

1-4 класи

До початкової школи приймаються діти віком від 6 років.
Кількість учнів у класі – до 16 осіб. Клас супроводжують два педагога. Класні кімнати  поділено на зони діяльності: навчальну, ігрову, пізнавальну, художньо-творчу та відпочинку.
Організація навчально-виховного процесу здійснюється за програмою, яка поєднує українські національні стандарти з провідними світовими методиками, авторськими програмами.
У школі реалізується модель поглибленого вивчення англійської мови за програмою Сambridge English School .  Друга іноземна мова – німецька. Математика, science викладаються англійською мовою.
Сучасна освіта має на меті озброїти дітей не лише потрібними знаннями, але достатнім рівнем життєвої компетентності та розкрити потенціал дитини. Інтегровані у навчальний план авторські програми «Основи підприємництва і бізнесу» та «Основи програмування» (викладається у необтяжливій ігровій формі з 1 класу).

5-9 класи

Сучасні освітні технології

Для підвищення якості освіти та ефективного використання навчального часу в середній школі, в навчально-виховний процес активно впроваджено сучасні освітні технології: ігрове навчання; інформаційно-комунікаційне навчання; інтерактивну освіту; навчання в співпраці; проблемне навчання; перевернуте навчання; проектне навчання; моделі групових творчих справ; модульно-блокове навчання; кейс-методи тощо. Учителеві в рамках такого навчання відведено роль розробника, координатора, експерта, консультанта.

Основи підприємництва і бізнесу, зарубіжна література вікладаються англійською мовою.

Навчання учнів у 9 класі завершується державною підсумковою атестацією.

10-12 класи

Профільне навчання

Учні обирають профіль відповідно до інтересів, потреб та схильностей, розширюючи та поглиблюючи знання з обраних предметів. Це дозволяє формувати у школярів орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності.

Напрями профільного навчання:

1. Природничо-математичний напрям (профілі: фізико-математичний, математичний, фізичний, екологічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний, біолого-географічний, фізико-хімічний).

2. Суспільно-гуманітарний напрям (профілі: історичний, правовий, філософський, економічний).

3. Філологічний напрям (профілі: української філології, іноземної філології, історико-філологічний).

4. Технологічний напрям (профілі: технологічний, інформаційно-технологічний).

5. Художньо-естетичний напрям (профіль: художньо-естетичний).

ЗНО

Робота педагогічного колективу спрямована на повноцінну й ґрунтовну підготовку випускників, для отримання високих результатів.

Гуртки

Гурткова діяльність

У другій половині дня, після навчання, учні мають можливість відпочити та приєднатися до гуткової діяльності по напрямам:

- “Кіномайстерня”
- “Актор вже сьогодні”
- “Drama land” 
- “Креативна майстерня (інформатикa+програмування)”
- “Lego land”
- Ораторське мистецтво
- Бальні танці
- Сучасні танці
- Hip-hop
- Волейбол
- Баскетбол
- Шахи

 

ПРО НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
У ЦИФРАХ
458
Вихованців
>145
Співробітників
18
Років досвіду
Новини
ліцею «Михаїл»