НАВЧАЛЬНИЙ ПІДХІД
Навчальний підхід
Ігровий підхід

Феномен гри полягає у тому, що, будучи розвагою, відпочинком, вона здатна перерости в навчання, творчість, терапію, в модель типу людських відносин і проявів у праці. Гра є універсальним способом навчання, вона створює ідеальні умови для того, щоб учень увійшов в найбільш приємний і креативний стан. З огляду на це, на уроках використовуються ігри: навчальні, рольові, ділові, дослідні тощо.

Навчання за темами, або навчання «явищам», «феноменам»

Інтегроване міжпредметне навчання, вивчення явищ і процесів з точки зору різних предметів, "вивчення феноменів", щоб показати дітям, що шкільні знання мають безпосереднє відношення до реального повсякденного життя.

Проектне навчання

У сучасному житті важливим є не типовий набір навиків, якими володіє людина, а уміння кожного разу, під конкретну задачу, збирати заново ці навики. Основне призначення проектів полягає в наданні учням можливості придбання знань в процесі вирішення практичних завдань або проблем, що вимагає інтеграції знань з різних предметних областей. Учні тренують вміння презентувати себе, свою ідею, проект.

Навчити вчитися

Ми хочемо навчити дітей навичкам самоосвіти, самонавчання, самостійно знаходити інформацію та критично її оцінювати. Це досягається за допомогою методу професора Гарвардського університету Еріка Мазура - "Перевернутий клас", методу продуктивних провалів тощо.

Поглиблене вивчення іноземних мов

Вивчення англійської мови за програмою Cambridge English School (від дитячого садочка до 12 класу). Німецька мова – друга іноземна мова викладається (з 3 по 12 класи) за навчальними програмами Hueber.

Поглиблене вивчення інформаційних технологій

Вивчення мов програмування високого рівня, основ комп'ютерної графіки та офісних застосунків.

Навчання підприємництву

З першого класу діти вивчають "Основи підприємництва і бізнесу". Предмет спрямований: на вивчення базових понять і законів підприємництва; на формування в учнів підприємницького мислення; на вибір активної життєвої позиції; на створення навичок для майбутнього самостійного життя в сучасних умовах. У школі проводяться щорічні ділові бізнес-ігри.

Школа ставить собі за мету складання для кожного учня індивідуальної програми навчання

Підхід до навчання як до дослідження
Встановлення балансу між змістом наданих знань та розвитком необхідних навичок
Розвиток допитливості учнів
Спільне вирішення задач, робота в команді
Математична освіта

Математична освіта в нашому комплексі має безперервний характер. Бере початок вона в дитячому садку на сенсорному і образному рівні, у школу переходить на символічний і понятійний рівень.

Математика розглядається як система розвиваючого навчання. Розроблені пізнавальні рівні для представлення математичних знань різних ступенів абстрагування, починаючи з сенсорного рівня.

Підготовлені математичні задачі. Вирішуючи їх, дитина самостійно вивчає та відкриває математичні закони.

Розробляються динамічні інтерактивні симулятори, тренажери та ігри, завдяки яким навчання буде можливе в кооперації з іншими дітьми.

Програма з математики побудована на системному підході до основних математичних об'єктів. Такий підхід не лише дозволяє послідовно формувати основні типи логічного мислення (метричне, топологічне, тощо), але й розглядає інтелектуальний розвиток як перехід від одного типу до іншого.