Наші ціності

Мета виховання - формування здорової душевної-тілесної основи для розкриття індивідуальності дитини.

У навчально-виховній Програмі визначені загальні "життєві та базисні компетенції", до яких слід прагнути, щоб не лише підтримувати дітей сьогодні, а й готувати їх до існування в "суспільстві завтрашнього дня".

Отже, ми виділяємо наступні базові компетенції, які маємо формувати у наших вихованців: здатність до співпраці, уміння брати на себе відповідальність, гнучкість, креативність, уміння вирішувати проблеми, проявляти ініціативу, уміння аналізувати свої дії, самовладання, критичність, уміння спілкуватися, уміння вчитися.

Головний аспект програми «Розвиток та навчання»  враховує розвиток таких компетенції  у дошкільника:

  • ідентичність, упевненість у собі, цікавість, радість і здатність гратися і вчитися, незалежність, упевненість у власних здібностях;
  • розуміння рідної культури, визнання і повага інших культур;
  • уміння слухати, розповідати, виражати власні ідеї, поводитися як індивідуум і як член групи, уміння вирішувати конфлікти, розуміння прав і обов'язків, відповідальність відповідно до встановлених правил;
  • фізичні навички: координація, усвідомлення свого фізичного тіла, турбота про власне здоров'я і гарне самопочуття;
  • розуміння термінів, сприйняття взаємозв'язків, поглиблення розуміння навколишнього світу;
  • різноманітна усна мова, здатність до спілкування, уміння виражати свої думки, розвиток поняття, гра слів, інтерес до письмової мови, розуміння комунікативної функції символів;
  • творчі якості: передавати ідеї і досвід за допомогою різних форм вираження (гра, малюнки, пісні, музика, танець, театральні постановки), будувати і оформляти за допомогою різних матеріалів і технологій;
  • виявляти математику в смислових ситуаціях і взаємозв'язках, ознайомитися з властивостями числової та вимірювальної системи, орієнтуватися в просторі та часі;
  • розвивати розуміння простих природничо-наукових феноменів, знання про рослини і тварин.