15.08.2020Зрозуміла математика: поняття множини

У сучасній математиці Множина є базовим поняттям. Адже по суті множини - це інструмент організації змісту(як структуруємо множину, таку форму і отримаємо). Тому не дивно чому ми в дитячому садочку приділяємо значну увагу цьому поняттю . 
Діти опановують уміння диференціювати множини різних предметів:  звуків, фігур, кольорів. Окрім цього навчаються зіставляти множини. Наприклад, плеснути у долоні стільки раз, скільки червоних кружечки на столі.  
Сформувавши вміння зіставляти, структурувати, конструювати та групувати предмети за різними ознаками,  бачити відмінне і однакове у предметах у дитини відбувається процес пізнання світу.